Bestill time med SMS

Send til 2097:

ROMSÅS fødselsdato, ditt navn, grad av hast

(Unngå sensitiv informasjon)

Se eksempel

ROMSÅS 030562 Kari Normann Trenger time for konsultasjon

Kr. 6,- per mottatt melding.

Normalt to meldinger - bekreftelse og timeavtale.

NB: Tjenesten kan ikke benyttes om man har reservert seg mot kortnummer

Prisliste

EGENANDELER OG PRISER VED ROMSÅS LEGESENTER Oppdatert 01. juli 2014  

 

A.  Faste egenandeler som inngår i frikortgrunnlaget:

Konsultasjon hos lege: kr 141 / 238*                  

Sykebesøk dagtid: kr 190 / 304*

*Spesialist i allmennmedisin

Tillegg for taking og undersøkelse av prøver: kr 50

Enkel kontakt ved fremmøte: kr 50

Enkel kontakt som fører til resept, sykmelding o.l. kr 50

e-Resept: kr 0  

 

Barn under 16 år betaler ikke egenandel, men det beregnes tillegg for forbruksmateriell og liknende.  

For bestilt time som ikke benyttes og ikke er avbestilt senest dagen i forveien, avkreves kr 141 hos lege og kr 235 hos spesialist i allmennmedisin. Time gitt på SMS samme dag som ikke kan benyttes må avbestilles umiddelbart.  

 

B.  Tillegg til egenandel ved samtidig konsultasjon

Tillegg for pasient utenfor fastlegeordningen: kr 110

EKG: kr 90

Spirometri: kr 90

Forbruksmateriell ved diverse prosedyrer: etter kostnad  

 

C.  Andre tjenester

Ved manglende kortbetaling beregnes gebyr: kr 55

Gebyr for forsendelser/innringing/faksing (resepter, etc.): kr 59

Prøvetaking i pasientens hjem (av helsesekretær): kr 100

Utskrift av journal (i tillegg kommer gebyr ved sending og porto etter vekt): kr 85  

 

D.  Prisliste diverse attester/legeerklæringer        

Kortere bekreftelser ved samtidig konsultasjon: kr 100

Attest ved samtidig konsultasjon: kr 150       

Andre attester i henhold til fastsatt prisliste:      

Søknad om sykehjemsplass: kr 350

Politietaten/Politihøyskolen: kr 1200         

Helseattest til utenlandsk studentutveksling: kr 1000      

Attest til forsikringsselskap ved avbestilling av reise, eksamen, etc: kr 300                

 

Førerkortattest (vanlig): kr 500      

Attest for TT-kort og Parkeringslettelse: kr 450      

Attest til Oslo Pensjonsforsikring: kr 1020                                                                                                 

 

Legesenteret benytter Melin medical til all oppfølging og innkreving av utestående regninger. Kostnadene som beløper i forbindelse med eventuelle purringer og inkasso tilfaller i sin helhet pasienten.