Hei,

Det er fire av oss ved Romsås Legesenter som mangler sykehusåret for å bli spesialister i allmennmedisin.

Det åpnet seg plass på Ahus for alle oss og fire av oss tilbringer ett år der i næremste framtid:

1.

For dr. Slavoljub Markovic blir dr. Natasa Bartolovic vikar som tar seg av hans pasienter fra og med 01.09.2019.

I ett år fremover.

Samme arbeidsdager som før, mandag, tirsdag og torsdag.

2.

For dr. Cuu Duong er det vikar dr. Kamer Jameel som skal jobbe med hans pasienter fra og med 01.09.2019 i et år fremover. 

Med uendrede arbeidsdager.

3.

Dr. Giti Sabalani starter sannsynligvis på sykehuset fra og med mars 2020. Inntil da jobber hun som før.

4. Dr. Syed Heider - vil jobbe med noe endret tidsrom fram til august 2020.  Vi kommer nærmere med avklaring.

 

Med vennlig hilsen, Romsås Legesenter