Grunnet mangel på pneumokokkvaksine i landet er det kun følgende som skal få utskrevet og utlevert pneumokokkvaksine:

 

Hiv infeksjon / AIDS

Miltmangel

Immunsvikt som dokumentert fra før

Blodkreft

Transplantasjon

Cochleaimplantat

 

Hvis du ikke hører til en av de nevnte kan du ikke få pneumokokkvaksine.

Les gjerne mere informasjon her:

https://fastlegen.no/artikkel/meget-begrenset-tilgjengelighet-av-pneumovax