Hei,

Influensavaksine er kommet.

Pasienter i risikogrupper har prioritet.

Å ta vaksine hos fastlege koster 50 kroner de som ikke har frikort. De pasientene som har frikort betaler ikke noe for vaksinering.

 

Konkret dato for når vaksinene blir tilgjengelige kommer om noen dager.

 

Risikogrupper:

 

 • Alle fra fylte 65 år

 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko.

 • Beboere i omsorgsboliger og sykehjem

 • Barn og voksne med:

  • diabetes type 1 og 2

  • kronisk lungesykdom, hjerte- og karsykdom, leversvikt eller nyresvikt

  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade

  • nedsatt immunforsvar

  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)

  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege