Hvis dere har tatt covid-19 vaksine i utlandet (en av de fire som er godkjent i Norge), kan vi registrere det. 

OBS! Det er viktig med gylidg ID og original vaksinasjonsdokument, hvor man kan se LOT nummer. 

Registrering koster 259 kroner. Frikort gjelder ikke. 

 

Registerringen kan gjøres også ved private aktører, Volvat og dr. Droppinn.