Priser hos fastlegen

Barn under 16 år betaler ikke egenandel, men det beregnes tillegg for forbruksmateriell og liknende.  

For bestilt time som ikke benyttes og ikke er avbestilt senest 24 timer  i forveien( gjelder vanlige arbeidsdager mandag-fredag ) avkreves kr 154,- hos lege og kr 251,- hos spesialist i allmennmedisin. Time gitt samme dag som ikke kan benyttes må avbestilles umiddelbart.  

B.  Tillegg til egenandel ved samtidig konsultasjon
Tillegg for pasient utenfor fastlegeordningen: kr 114,-
EKG: kr 93,-
Spirometri: kr 93,-
Forbruksmateriell ved diverse prosedyrer: etter kostnad  

C.  Andre tjenester
Ved manglende kortbetaling beregnes girogebyr: kr 69,-
Gebyr for forsendelser/innringing/faksing (resepter, etc.): kr 59,-
Utskrift av journal (i tillegg kommer gebyr ved sending og porto etter vekt): fra kr 85,-

D.  Prisliste diverse attester/legeerklæringer        
Kortere bekreftelser ved samtidig konsultasjon: kr 100,-
Attest ved samtidig konsultasjon: kr 150,-     
Andre attester i henhold til fastsatt prisliste:      

  • inntil 15 min. arbeid: kr 300,-      
  • deretter kr 300,- per 15 min arbeid      

Søknad om sykehjemsplass: kr 350,-
Politietaten/Politihøyskolen: kr 1.200,-         
Helseattest til utenlandsk studentutveksling: kr 1.000,-      
Attest til forsikringsselskap ved avbestilling av reise, eksamen, etc: kr 300,-              
Førerkortattest (vanlig): kr 650,- 
Attest for TT-kort og Parkeringslettelse: kr 450,-
Attest til Oslo Pensjonsforsikring: kr 1.250,-
Politiattest: kr 1.200,-
Registrering av vaksine satt i utlandet: kr 267,-
Avbestilling av reise/eksamen: kr 300,- 
Søknad sykehjemsplass: kr 600,-
Graviditetstest: kr 150,-

Legesenteret benytter egen betalingsløsning  til all oppfølging og innkreving av utestående regninger. Kostnadene som beløper i forbindelse med eventuelle purringer og inkasso tilfaller i sin helhet pasienten.