Barn under 16 år betaler ikke egenandel, men det beregnes tillegg for forbruksmateriell og liknende.  

For bestilt time som ikke benyttes og ikke er avbestilt senest 24 timer  i forveien( gjelder vanlige arbeidsdager mandag-fredag ) avkreves kr 154,- hos lege og kr 251,- hos spesialist i allmennmedisin. Time gitt samme dag som ikke kan benyttes må avbestilles umiddelbart.  

B.  Tillegg til egenandel ved samtidig konsultasjon
Tillegg for pasient utenfor fastlegeordningen: kr 114,-
EKG: kr 93,-
Spirometri: kr 93,-
Forbruksmateriell ved diverse prosedyrer: etter kostnad  

C.  Andre tjenester
Ved manglende kortbetaling beregnes girogebyr: kr 69,-
Gebyr for forsendelser/innringing/faksing (resepter, etc.): kr 59,-
Utskrift av journal (i tillegg kommer gebyr ved sending og porto etter vekt): fra kr 85,-

D.  Prisliste diverse attester/legeerklæringer        
Kortere bekreftelser ved samtidig konsultasjon: kr 100,-
Attest ved samtidig konsultasjon: kr 150,-     
Andre attester i henhold til fastsatt prisliste:      

  • inntil 15 min. arbeid: kr 300,-      
  • deretter kr 300,- per 15 min arbeid      

Søknad om sykehjemsplass: kr 350,-
Politietaten/Politihøyskolen: kr 1.200,-         
Helseattest til utenlandsk studentutveksling: kr 1.000,-      
Attest til forsikringsselskap ved avbestilling av reise, eksamen, etc: kr 300,-              
Førerkortattest (vanlig): kr 650,- 
Attest for TT-kort og Parkeringslettelse: kr 450,-
Attest til Oslo Pensjonsforsikring: kr 1.250,-
Politiattest: kr 1.200,-
Registrering av vaksine satt i utlandet: kr 267,-
Avbestilling av reise/eksamen: kr 300,- 
Søknad sykehjemsplass: kr 600,-
Graviditetstest: kr 150,-

Legesenteret benytter egen betalingsløsning  til all oppfølging og innkreving av utestående regninger. Kostnadene som beløper i forbindelse med eventuelle purringer og inkasso tilfaller i sin helhet pasienten.